ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Pelekanos Recycling

Ανακύκλωση Καταλυτών

cat011

We Recycle

ΠΡΟΦΙΛ


Η εταιρεία Πελεκάνος & ΣΙΑ ΕΕ με την σημερινή της νομική μορφή ιδρύθηκε το 2018 ενώ η εμπορική της δραστηριότητα χρονολογείται από το 2000 όταν η έννοια της ανακύκλωσης, ήταν σε πρώιμο στάδιο.
Σήμερα, κατέχει ηγετικό ρόλο στην ανακύκλωση των απενεργοποιημένων καταλυτών κατέχοντας τις απαραίτητες Άδειες Συλλογής Μεταφοράς για τις 13 περιφέρειες της Επικράτειας καθώς και Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Αποθήκευσης - Διαλογής και Μηχανικής Επεξεργασίας, στην Βιομηχανική Ζώνη Ασπροπύργου Αττικής.
Η εταιρεία, είναι εγγεγραμένη στο μητρώο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.ΠΕ.ΚΑ) με αριθμό Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων Η.Μ.Α 27791. Επίσης, έχει υπογράψει σύμβαση και συνεργάζεται με τον ανεξάρτητο φορέα Ε.Δ.Ο.Ε ο οποίος, ελέγχει όλα τα διαλυτήρια οχημάτων της Επικράτειας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Η εταιρεία Πελεκάνος & ΣΙΑ ΕΕ αναλαμβάνει την περισυλλογή των απενεργοποιημένων καταλυτών από τις εγκαταστάσεις σας, με δικά της μέσα και έξοδα.
Η διαδικασία, περιλαμβάνει επίσκεψη στον χώρο συλλογής, αξιολόγηση*, κοστολόγηση, απόδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και άμεση εξόφληση.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί ραντεβού, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου.

* Κατά την αξιολόγηση, υπάρχει η δυνατότητα XRF Analysis όπου απαιτείται

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ασπρόπυργος Αττικής, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2105580185

Email: [email protected]